Scheepswerf Pattje krijgt gelijk in slepend juridisch conflict

Scheepswerf Pattje krijgt gelijk in slepend juridisch conflict

Scheepswerf Pattje Waterhuizen is door de Raad van State onherroepelijk in het gelijk gesteld in een jarenlang slepend juridisch conflict met de provincie Groningen.

Hiermee is een dwangsom van een kleine half miljoen euro van de baan. Sinds de oprichting in 2009 lukte het de werf maar niet om de vergunningaanvraag door de provincie goedgekeurd te krijgen. Uiteindelijk kwam er in 2013 een gedoogverklaring.Echter, vanwege overtreding van de gedoogvoorwaarden , veroordeelde de provincie de werf tot 470.000 euro dwangsommen. De Raad van State heeft deze gedoogvoorwaarden nu naar de prullenbak verwezen. Directeur-eigenaar Bauke Adema kondigt aan dat de provincie nu een claim van enkele miljoenen euro’s kan verwachten ter compensatie van geleden materiële en immateriële schade.

Lees verder

Kerngezond Pattje Waterhuizen werkt duurzaam en verantwoord

Kerngezond Pattje Waterhuizen werkt duurzaam en verantwoord

Pattje Waterhuizen is een kerngezonde en springlevende scheepswerf.

Wij zijn een partij  van formaat in de Noordelijke casco­, ponton­ en sectiebouw en als zodanig van wezenlijk  belang voor de lokale en regionale economie en werkgelegenheid. Wij produceren met  een scherp oog voor duurzaamheid volgens de harmonie van de 3P’s: People­PlanetProfit.

Overheden

Structureel werken wij aan verdere verbetering van maatschappelijk verantwoord ondernemen, scheepsbouw met oog voor leefbaarheid van de omgeving, mens en  milieu. Bestaande wet­ en regelgeving is daarbij uiteraard leidend. Ook anticiperen wij vroegtijdig op nieuwe regelgeving van de Omgevingswet van 2017. Hierbij werken wij graag constructief samen met verschillende overheden, zoals de provincie Groningen  en de gemeente Hoogezand­Sappemeer.

Bestemmingsplannen

Op de locatie van Pattje Waterhuizen is al sinds 1778 een scheepswerf gevestigd. In de  loop van de laatste tientallen jaren ontwikkelde de overheid voor deze locatie en  omgeving verschillende bestemmingsplannen die op sommige punten strijdig met  elkaar zijn. Dit zorgt helaas voor onduidelijkheid en uiteenlopende belangen bij  verschillende partijen.

In de media

De beeldvorming door sommige media betreffende deze ontwikkelingen en de stand  van zaken daarbij is sterk gekleurd. Dat is een gemiste kans, want wij zijn altijd bereid  om onze kant van het verhaal te vertellen. Verschillende media maken helaas geen  gebruik van deze mogelijkheid van professionele hoor en wederhoor. Hierdoor komt  de objectiviteit van berichtgeving in het gedrang en hebben er tot onze spijt al  verschillende publicaties en uitzendingen plaatsgevonden met aantoonbaar onvolledige  en onjuiste informatie.

Effecten op de omgeving

Wij investeren veel om onze bedrijvigheid in te passen in een leefbare omgeving. Zo  hebben wij op onze werf de afgelopen jaren twee extra hallen gebouwd, waardoor wij  nog meer werkzaamheden onderdak kunnen verrichten. Dit vermindert de  hoorbaarheid en minimaliseert de invloed van ons werk op de luchtkwaliteit in de  omgeving. De volgende stap is extra geluidsisolatie van deze hallen op basis van  onderzoek naar geluidseffecten. Ook is het onze intentie om de tijdelijke geluidswal van  zeecontainers binnen afzienbare tijd te vervangen door een geïsoleerde geluidswand  en / of overdekte geïsoleerde hallen.

Zo levert Pattje Waterhuizen op duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze een  structurele bijdrage aan de Noordelijke economie en werkgelegenheid.