Scheepswerf Pattje Waterhuizen is door de Raad van State onherroepelijk in het gelijk gesteld in een jarenlang slepend juridisch conflict met de provincie Groningen.

Hiermee is een dwangsom van een kleine half miljoen euro van de baan. Sinds de oprichting in 2009 lukte het de werf maar niet om de vergunningaanvraag door de provincie goedgekeurd te krijgen. Uiteindelijk kwam er in 2013 een gedoogverklaring.Echter, vanwege overtreding van de gedoogvoorwaarden , veroordeelde de provincie de werf tot 470.000 euro dwangsommen. De Raad van State heeft deze gedoogvoorwaarden nu naar de prullenbak verwezen. Directeur-eigenaar Bauke Adema kondigt aan dat de provincie nu een claim van enkele miljoenen euro’s kan verwachten ter compensatie van geleden materiële en immateriële schade.

Lees verder