Wat er ook gebouwd moet worden, Pattje klaart de klus. Een kilo staal of grote zware secties, we draaien nergens onze handen voor om. U roept wij bouwen!